Mali Tablolar

İlgili Terimler: Yıllık Rapor; Denetimler, Dış; Bilançolar; Nakit Akış Tabloları; Gelir tablosu...

İndirgenmiş nakit akımı

İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) analizi, gelecekteki nakit getirileri ışığında bir işletmenin bugün değerini belirlemeye yönelik bir tekniktir. Bir iş satın alan kişiler tarafından rutin olarak kullanılır. Nakit akışına dayanır, çünkü işletmeden gelecek nakit akışı eklenecektir. Adı...

Nakit Dönüştürme Döngüsü

Nakit dönüşüm döngüsü (CCC), küçük işletme likiditesinin önemli bir ölçümüdür. Nakit dönüşüm döngüsü, yeniden satılacak hammadde veya mallar için ödeme yapılması ile bu hammaddeden yapılan veya yeniden satış için satın alınan malların satışından nakit alınması arasındaki gün sayısıdır. ...

Kar marjı

İlgili Terimler:Finansal Oranlar...

Reklam bütçesi

Bütçeleme ve pazarlıkla ilgili ipuçları ve ayrıca reklamcılık için promosyon araçları.