'Küçük Dev' misiniz?

Her işletme sahibi başarıyı yalnızca sonuca göre ölçmez. Sizin gibi başkalarıyla tanışın.

Kredi Değerliliğini Analiz Etme

Kredi itibarını analiz etmek için potansiyel bir müşterinin nakit akışına odaklanmak.

Nakit Akış Tablosu

Nakit akış tablosunun dökümü ve prosedürü basitleştirme yöntemleri.